"Skolan av idag skapar morgondagens samhälle"

 

Vi vill skapa en skola där eleverna ges möjligheter till en allsidig utveckling, inte bara gällande kunskapsinhämtning och logiskt tänkande utan även fantasi, lek och skaparkraft.  

 

VÅR PEDAGOGIK

Läs om vårt arbetssätt och våra mål.

Nyheter

Ta reda på vad som händer på skolan just nu.