Höstens förskoleklass

Träff 1: tisdag 12:e mars kl. 9.30-10.30. Vid första tillfället träffas barn och föräldrar för upprop och information. Vi läser sagan om Pomperipossa för barnen och bjuder på glass. Föräldrarna får under tiden information av fritids och tillfälle att fylla i olika personuppgifter. Dagen avslutas ute.

Träff 2: tisdag 16:e april kl. 9.30-10.30. Samling där de blivande faddrarna i årskurs 2 har skrivit brev med en presentation av sig själva till sitt fadderbarn. Breven läses upp och överlämnas till respektive fadderbarn. Efter det guidar faddrarna barnen runt på skolan och fritids. Dagen avslutas med lek ute.

Träff 3: torsdag 16:e maj, (återkommer med tider eftersom barnen blir indelade i två grupper som ska se föreställningen.) Faddrarna spelar upp teatern Pomperipossa. Dagen avslutas med lek inne eller ute utifrån förskolebarnets önskemål, faddrarna följer sitt barn.